КСТ Форуми
Покана за научна конференция CompSysTech’20 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Покана за научна конференция CompSysTech’20 (/showthread.php?tid=1028)


Покана за научна конференция CompSysTech’20 - dgenkov - 04-11-2019

Поканата за научна конференция CompSysTech’20 е в прикачения файл.