КСТ Форуми
Дати за дипломни защити до края на учебната 2019/2020 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дати за дипломни защити до края на учебната 2019/2020 г. (/showthread.php?tid=1052)


Дати за дипломни защити до края на учебната 2019/2020 г. - Simona - 18-02-2020

-за месец февруари – краен срок за предаване – 28.02.2020 г., защити – седмица 9÷13.03.2020 г.
-за месец май – краен срок за предаване – 29.05.2020 г., защити – седмица 8÷12.06.2020 г.
-за месец юни – краен срок за предаване – 26.06.2020 г., защити – седмица 6÷11.07.2020 г.

За месец юни дипломни защити ще бъдат проведени само при предадени не по – малко от 4 дипломни работи.