КСТ Форуми
Допълнителни дати за месеците март, април и май за ред. и зад. обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни дати за месеците март, април и май за ред. и зад. обучение (/showthread.php?tid=1053)


Допълнителни дати за месеците март, април и май за ред. и зад. обучение - Simona - 06-03-2020

Допълнителни дати за месеците март, април и май за ред. и зад. обучение