КСТ Форуми
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА КСТ - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА КСТ (/showthread.php?tid=1054)


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА КСТ - Simona - 13-03-2020

Във връзка с въвеждането на извънредно положение, с цел предпазване на увеличаването на броя на заболелите от COVID-19, се отменят всички учебните занятия в ТУ-Габрово. Студентите от катедра КСТ ще бъдат обучавани дистанционно. За целта, на сайта на катедрата, за всяка седмица ще бъде публикувана необходимата информация под формата на PDF документи. Студентите ще могат да контактуват с преподавателите чрез електронна поща.

ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.