КСТ Форуми
Изпитна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма на обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Изпитна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма на обучение (/showthread.php?tid=1060)


Изпитна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма на обучение - Simona - 23-04-2020

Изпитни дати