КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпити– летен семестър, редовно и задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпити– летен семестър, редовно и задочно обучение (/showthread.php?tid=1064)


Допълнителни дати за изпити– летен семестър, редовно и задочно обучение - Simona - 08-05-2020

Допълнителни дати за изпити– летен семестър Учебна 2019/2020г.
ОКС „Бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение