КСТ Форуми
Поправителна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Поправителна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма (/showthread.php?tid=1073)


Поправителна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма - Simona - 29-05-2020

Поправителна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма на обучение.