КСТ Форуми
Разпределение на дипломни защити за м. юли 2020 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Разпределение на дипломни защити за м. юли 2020 (/showthread.php?tid=1079)


Разпределение на дипломни защити за м. юли 2020 - Simona - 02-07-2020

Разпределение на дипломни защити през м. юли 2020 г.
Дипломните защити ще се проведат на 09.07.2020 (четвъртък) от 09:00 часа.
Демонстрацията на практическите разработки ще се състои в зала 3309, след което в зала 3312 ще се проведе публичната защита.

Списък на дипломантите:

1. Иван Христов Петров
2. Венцислав Антонов Колев
3. Георги Красимиров Иванов
4. Даниел Иванов Митев
5. Христина Николова Христова
6. Емял Севжанова Мустафова

Дипломните защити ще се проведат на 10.07.2020 ( петък ) от 09:00 часа.

1. Валентин Михов Михов
2. Сонер Тунджер Мехмед
3. Цветислава Иванова Лавчиева
4. Преслав Ивайлов Цветанов
5. Павел Евгениев Павлов
6. Мирослав Красимиров Денков

Дипломните защити ще се проведат на 13.07.2020 ( понеделник ) от 10:30 часа.

1. Ивайло Ценков Борисов
2. Анатоли Борисов Трифонов
3. Ева Христофорова Трифонова

Дипломните защити ще се проведат на 13.07.2020 ( понеделник ) от 09:00 часа.

1. Никола Цветанов Атанасов
2. Ивета Николова Маладжикова
3. Емил Ангелов Ангелов