КСТ Форуми
Допълнителни изпитни дати за учебната 2020-21 г. ред. и зад. обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни изпитни дати за учебната 2020-21 г. ред. и зад. обучение (/showthread.php?tid=1081)


Допълнителни изпитни дати за учебната 2020-21 г. ред. и зад. обучение - tsveti - 04-09-2020

Допълнителни изпитни дати за учебната 2020-2021 г. на катедра КСТ, редовно и задочно обучение.