КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит на катедри Математика и Електроника - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит на катедри Математика и Електроника (/showthread.php?tid=1082)


Допълнителни дати за изпит на катедри Математика и Електроника - tsveti - 04-09-2020

Допълнителни дати за изпит за учебната 2020-2021 г. за редовно и задочно обучение на преподаватели от катедра Математика и катедра Електроника.