КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит на катедра Математика - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит на катедра Математика (/showthread.php?tid=1083)


Допълнителни дати за изпит на катедра Математика - tsveti - 09-09-2020

График за допълнителни изпити в катедра Математика, информатика и природни науки.