КСТ Форуми
Покана от катедра КСТ за откриване на учебната 2020-2021 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Покана от катедра КСТ за откриване на учебната 2020-2021 г. (/showthread.php?tid=1085)


Покана от катедра КСТ за откриване на учебната 2020-2021 г. - tsveti - 09-09-2020

Съобщение за откриването на учебната 2020-21 г. за студенти, редовна форма на обучение от специалности КСТ и СКИ.