КСТ Форуми
Провеждане на дипломни защити -23.09 и 25.09 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Провеждане на дипломни защити -23.09 и 25.09 (/showthread.php?tid=1089)


Провеждане на дипломни защити -23.09 и 25.09 - dgenkov - 22-09-2020

Дипломните защити ще започнат в часа, определен в заповедите в зала 3312 с презентации от по максимум 10 минути всяка, по реда на студентите в заповедта на ректора. След всички презентации и защити ще има демонстрация на практическите разработки на дипломните работи в зала 3309.