КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит за зимен семестър, редовно и задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит за зимен семестър, редовно и задочно обучение (/showthread.php?tid=1093)


Допълнителни дати за изпит за зимен семестър, редовно и задочно обучение - tsveti - 19-10-2020

Допълнителни дати за изпит: октомври - декември 2020 г., дадени от преподавателите на катедра КСТ за студенти редовно и задочно обучение, ОКС "бакалавър".