КСТ Форуми
Разпис за ОКС "магистър" - 1 курс - 4 семестъра срок на обучение - 6 седмица - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис за ОКС "магистър" - 1 курс - 4 семестъра срок на обучение - 6 седмица (/showthread.php?tid=1109)


Разпис за ОКС "магистър" - 1 курс - 4 семестъра срок на обучение - 6 седмица - tsveti - 26-11-2021

Разпис за ОКС "магистър" - 1 курс - 4 семестъра срок на обучение - 6 седмица