КСТ Форуми
Изпит по дисциплината "Схемотехника" за 1 курс - 4 семестъра срок на обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Изпит по дисциплината "Схемотехника" за 1 курс - 4 семестъра срок на обучение (/showthread.php?tid=1113)


Изпит по дисциплината "Схемотехника" за 1 курс - 4 семестъра срок на обучение - tsveti - 06-12-2021

Изпитът по дисциплината "Схемотехника" при доц. И. Симеонов за ОКС "магистър", 1 курс, 4 семестъра срок на обучение ще се проведе на 07.12.2021 г. (вторник) от 18.30 ч. в платформата MS Teams.