КСТ Форуми
Ликвидационна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Ликвидационна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение (/showthread.php?tid=1160)


Ликвидационна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение - tsveti - 30-05-2022

Ликвидационна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение за учебната 2021/2022 г.