КСТ Форуми
Консултации за ОКС "бакалавър", редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Консултации за ОКС "бакалавър", редовно обучение (/showthread.php?tid=1165)


Консултации за ОКС "бакалавър", редовно обучение - tsveti - 08-06-2022

Консултации за редовна изпитна сесия за ОКС "бакалавър", редовно обучение от специалности КСТ и СКИ