КСТ Форуми
Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за ОКС "магистър" - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за ОКС "магистър" (/showthread.php?tid=1170)


Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за ОКС "магистър" - tsveti - 01-07-2022

Дипломните защити за ОКС "магистър" ще се проведат на 15.07.2022 г. Разпределението ще бъде публикувано в сайта на катедрата на 11.07.2022 г.