КСТ Форуми
На вниманието на всички магистри - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на всички магистри (/showthread.php?tid=1186)


На вниманието на всички магистри - tsveti - 30-09-2022

Зимният семестър за ОКС "магистър" е планувано да започне на 07.10.2022 г., като разписът ще Ви бъде публикуван в сайта на катедрата. Има вероятност да започнете по-късно от тази дата, следете за информация в сайта.