КСТ Форуми
Разпис за ОКС "магистър-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем. срок на обуч. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис за ОКС "магистър-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем. срок на обуч. (/showthread.php?tid=1188)


Разпис за ОКС "магистър-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем. срок на обуч. - tsveti - 05-10-2022

Разпис за ОКС "магистър-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем. срок на обучение за учебната 2022/2023 г.