КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"-I к.-2 сем. срок на обуч. и II к.-4 сем. обуч. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"-I к.-2 сем. срок на обуч. и II к.-4 сем. обуч. (/showthread.php?tid=1201)


Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"-I к.-2 сем. срок на обуч. и II к.-4 сем. обуч. - tsveti - 29-11-2022

Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"-I курс - 2 семестъра срок на обучение и II курс - 4 семестъра срок на обучение.