КСТ Форуми
Разпис за ОКС "магистър -I курс - 4 семестъра срок на обучение за летен семестър - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис за ОКС "магистър -I курс - 4 семестъра срок на обучение за летен семестър (/showthread.php?tid=1204)


Разпис за ОКС "магистър -I курс - 4 семестъра срок на обучение за летен семестър - tsveti - 19-12-2022

Разпис за ОКС "магистър -I курс - 4 семестъра срок на обучение за летен семестър на учебната 2022/2023 г.