КСТ Форуми
Дипломни защити през м. юли 2023 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през м. юли 2023 г. (/showthread.php?tid=1243)


Дипломни защити през м. юли 2023 г. - tsveti - 29-05-2023

Дипломните защити през месец юли 2023 г. ще се проведат в седмицата 24-28.07.2023 г. Предаването на дипломните работи трябва да се извърши до 14.07.2023 г.