КСТ Форуми
Кандидатстудентски изпит за ОКС "магистър" - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Кандидатстудентски изпит за ОКС "магистър" (/showthread.php?tid=1260)


Кандидатстудентски изпит за ОКС "магистър" - tsveti - 28-07-2023

Конкурсният изпит за ОКС "магистър" ще се проведе на 31.07.2023 г. от 8.00 часа в зала 3312 в сграда Ректорат.