КСТ Форуми
Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем.срок на обуч. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем.срок на обуч. (/showthread.php?tid=1271)


Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем.срок на обуч. - tsveti - 03-10-2023

Разпис за 1-вата седмица на обучение за ОКС "магистър "- I курс-2 семестъра срок на обучение и II курс - 4 семестъра срок на обучение.

Забележка: Разписът за останалите седмици ще бъде публикуван допълнително в сайта на катедрата.