КСТ Форуми
Разпис за ОКС "магистър " - спец. СКИ - I курс - 4 сем. срок на обучение за 1 седмица - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис за ОКС "магистър " - спец. СКИ - I курс - 4 сем. срок на обучение за 1 седмица (/showthread.php?tid=1274)


Разпис за ОКС "магистър " - спец. СКИ - I курс - 4 сем. срок на обучение за 1 седмица - tsveti - 13-10-2023

Разпис за ОКС "магистър " - спец. СКИ - I курс - 4 семестъра срок на обучение за 1 седмица