КСТ Форуми
Разпис за ОКС "магистър " - спец. КСТ - I курс - 3 семестъра срок на обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис за ОКС "магистър " - спец. КСТ - I курс - 3 семестъра срок на обучение (/showthread.php?tid=1283)


Разпис за ОКС "магистър " - спец. КСТ - I курс - 3 семестъра срок на обучение - tsveti - 14-11-2023

Разпис за ОКС "магистър " - спец. КСТ - I курс - 3 семестъра срок на обучение