КСТ Форуми
Регистрация във форума - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Регистрация във форума (/showthread.php?tid=160)


Регистрация във форума - dgenkov - 01-10-2010

Поради огромния брой заявки за регистрация от машини и хора с цел спам и реклама, регистрации ще бъдат одобрявани след изпращане на e-mail от потребителя до администратора на форума, съдържащ регистираното потребителско име за одобрение и поне едно изречение на български език.