КСТ Форуми
Обява за работа - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Обява за работа (/showthread.php?tid=195)


Обява за работа - dgenkov - 23-02-2011

По молба на новооткриваща се италианска компания в България, в прикачения файл ще намерите обява за работа, подходяща и за студенти.