КСТ Форуми
Към кой преподавател да се обърна за задание на дипломната ми работа? - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Към кой преподавател да се обърна за задание на дипломната ми работа? (/showthread.php?tid=217)


Към кой преподавател да се обърна за задание на дипломната ми работа? - dgenkov - 09-06-2011

Към кой преподавател да се обърна за задание на дипломната ми работа?
(състояние в катедра "КСТ" към 09.06.2011 г.)

В прикачения файл.