КСТ Форуми
Съобщение за 1 к. спец. КСТ, редовно обучение относно Учебна практика - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Съобщение за 1 к. спец. КСТ, редовно обучение относно Учебна практика (/showthread.php?tid=251)


Съобщение за 1 к. спец. КСТ, редовно обучение относно Учебна практика - Mari - 20-10-2011

Дисциплината "Учебна практика" на 1 к. спец. КСТ, редовно обучение през зимния семестър ще се води както следва:
1-ва до 5-та седмица от гл. ас. Й. Йорданов както е по разписа.
6-та до 10-та седмица от инж. Д. Стойчев в лаб. 3404
понеделник 16-18-2Б
сряда 8-11-1А, 17-19-2А
петък 14-16-1Б
11-та до 14-та седмица от ас. Ил. Тодоров в лаб. 3403А
сряда 8-11-1А, 17-19-2А
четвъртък 12-14-2Б
петък 14-16-1Б