КСТ Форуми
На вниманието на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 к. редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: На вниманието на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 к. редовно обучение (/showthread.php?tid=253)


На вниманието на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 к. редовно обучение - Mari - 24-10-2011

Съобщение:
Всички студенти, които са се записали на проект по дисциплината "Компютърни архитектури" при доц. Райчев да се явят за определяне на темите, на 02.11.2011 г. в 14.00ч. в зала 3312.