КСТ Форуми
Съобщение относно изпит по АСЛС на задочно обучение при гл. ас. д-р И.Симеонов - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Съобщение относно изпит по АСЛС на задочно обучение при гл. ас. д-р И.Симеонов (/showthread.php?tid=255)


Съобщение относно изпит по АСЛС на задочно обучение при гл. ас. д-р И.Симеонов - Mari - 02-11-2011

Поради отсъствие на гл. ас. д-р инж. Иван Симеонов, датата на изпита по дисциплината "Анализ и синтез на логически схеми" се променя. Вместо на 26.11.2011 г. ще се проведе на 23.11. 2011 г. от 10 ч. в лаб. 3404.