КСТ Форуми
Изпитна сесия на кат. КСТ, за ОКС "Бакалавър"-задочно обучение, м. ноември и декември - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Изпитна сесия на кат. КСТ, за ОКС "Бакалавър"-задочно обучение, м. ноември и декември (/showthread.php?tid=257)


Изпитна сесия на кат. КСТ, за ОКС "Бакалавър"-задочно обучение, м. ноември и декември - Mari - 08-11-2011

[Image: Izpiti-Z-Z-2011.jpg]