КСТ Форуми
Дипломни защити през м. декември 2011 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през м. декември 2011 г. (/showthread.php?tid=259)


Дипломни защити през м. декември 2011 г. - Mari - 14-11-2011

Уважаеми дипломанти,
Декемврийската сесия за дипломни защити ще се проведе в периода 14, 15 и 16 декември 2011 г. Предаването на дипломните работи трябва да стане на 01.12.2011 г. Разпределението по имена и дати ще бъде публикувано на сайта до 07.12.2011 г.
Успех!