КСТ Форуми
Дипломни защити през м. февруари 2012 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през м. февруари 2012 г. (/showthread.php?tid=275)


Дипломни защити през м. февруари 2012 г. - Mari - 07-02-2012

Дипломните защити ще се проведат на 14.02.2012 г. от 9.00 ч. в зала 3312. Разпределението ще бъде публикувано по-късно.