КСТ Форуми
Дипломни защити през м. април 2012 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през м. април 2012 г. (/showthread.php?tid=287)


Дипломни защити през м. април 2012 г. - Mari - 23-03-2012

Всички, които имат задания от 2011г. и 2012 г.могат да предадат дипломните си работи до 06.04.2012 г.
Защитите ще се проведет в седмицата 23-27.04.2012 г.
Точните дати и разпределението ще бъде публикувано на сайта след като предадете дипломните работи.