КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по ПНП при доц. Е. Захариева - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по ПНП при доц. Е. Захариева (/showthread.php?tid=301)


Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по ПНП при доц. Е. Захариева - Mari - 08-05-2012

СЪОБЩЕНИЕ
На 31.05.2012 г. от 12.00 часа в зала 3116 доц. Е. Захариева ще проведе изпит по дисциплината „Платформено независимо програмиране” за спец. КСТ, ОКС „магистър”.