КСТ Форуми
Дипломни защити м. юли 2012 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити м. юли 2012 г. (/showthread.php?tid=303)


Дипломни защити м. юли 2012 г. - Mari - 11-05-2012

Съобщение:
1. Всички дипломанти взели задания през календарната 2011 г. могат да защитят през юлската сесия (2 до 6 юли 2012 г.), ако предадат до 22.06.2012 г. Това е последната им възможност. След това следва ново задание с нов ръководител.
2. Взелите през 2012 г. задание могат да защитят през юлската сесия (2 до 6 юли 2012 г.), ако предадат до 22.06.2012 г.
Следващата сесия е около средата на септември 2012 г. Дата на предаване 3.09.2012 г
Непременно се консултирайте с научния си ръководител.