КСТ Форуми
Прием за 2012-2013 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър” - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Прием за 2012-2013 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър” (/showthread.php?tid=313)


Прием за 2012-2013 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър” - Mari - 20-07-2012

През 2012-2013 учебна година катедра „КСТ” ще обучава студенти в спец. „КСТ”, ОКС „магистър”, редовна и задочна форма както следва:
1. По учебен план (3 семестъра):
• за завършилите спец. КСТ
2. По учебен план за подготвително обучение (2 семестъра):
• за завършили образователно – квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления и специалности в областта на Техническите науки;
• за завършили образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.