КСТ Форуми
02.10.2012 г. - Изпит по ПНП за спец. КСТ, ОКС "магистър" - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: 02.10.2012 г. - Изпит по ПНП за спец. КСТ, ОКС "магистър" (/showthread.php?tid=332)


02.10.2012 г. - Изпит по ПНП за спец. КСТ, ОКС "магистър" - Mari - 26-09-2012

Съобщение:
На 02.10.2012 г. от 10.00 ч. в зала 3303 ще се проведе изпит по дисциплината "Платформено независимо програмиране" за спец. КСТ, ОКС "магистър".