КСТ Форуми
Записване на магистри, приети след подготвително обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Записване на магистри, приети след подготвително обучение (/showthread.php?tid=333)


Записване на магистри, приети след подготвително обучение - Mari - 01-10-2012

Съобщеине:
Приетите студенти в ОКС "магистър" , които кандидатстват след подготвителното обучение , при записване трябва да попълнят само именник, който се купува от книжарницата. Досието остава същото.
(Информацията е от Факултетна канцелария на на ф. "ЕЕ")