КСТ Форуми
Разпис на спец. КСТ, магистри -от други технически специалности - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис на спец. КСТ, магистри -от други технически специалности (/showthread.php?tid=340)


Разпис на спец. КСТ, магистри -от други технически специалности - Mari - 12-10-2012

[Image: Razpis-drugi.JPG]
1344
първата цифра означава корпус - в случая първи корпус,
втората цифра означава етажа - в случая трети етаж,
последните две цифри е за номера на залата - в случая зала № 44 .
Първи корпус е на върха.
Трети корпус е на Ректората, където се записвахте (за спец. КСТ).
Разписът 29-31.10.2012 г. ще бъде публикуван по-късно