КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия на спец. КСТ магистри подготв. обучение от други специалности - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ магистри подготв. обучение от други специалности (/showthread.php?tid=346)


Зимна изпитна сесия на спец. КСТ магистри подготв. обучение от други специалности - Mari - 06-11-2012

[Image: izpit-1k-mag-DR.jpg]