КСТ Форуми
Информация за февруарската сесия за дипломни защити 2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Информация за февруарската сесия за дипломни защити 2013 г. (/showthread.php?tid=366)


Информация за февруарската сесия за дипломни защити 2013 г. - Mari - 29-01-2013

СЪОБЩЕНИЕ:


Дипломните защити през м. февруари 2013 г.ще се проведат в седмицата 18-22 февруари2013 г. Точните дати ще бъдат определени, когато предадете дипломните работи.
Всеки, който предаде дипломната си работа до 05.02.2013 г. ще бъде включен в заповед за защита.
Дипломантите, които са взели задания за ДР през периода януари -декември 2012 г. могат да защитят през февруарската сесия.