КСТ Форуми
Поправителна сесия - летен семестър на 2012/13 за ОКС"бакалавър"-редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Поправителна сесия - летен семестър на 2012/13 за ОКС"бакалавър"-редовно обучение (/showthread.php?tid=406)


Поправителна сесия - летен семестър на 2012/13 за ОКС"бакалавър"-редовно обучение - tsveti - 30-05-2013

[Image: Popravitelna sesia-R.O.-uli 2013.JPG]