КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юни 2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юни 2013 г. (/showthread.php?tid=408)


Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юни 2013 г. - tsveti - 06-06-2013

Дипломните защити ще се проведат на 12.06.2013 г. от 9 часа в зала 3312. Разпределението ще бъде публикувано по-късно.