КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юли 2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юли 2013 г. (/showthread.php?tid=410)


Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юли 2013 г. - tsveti - 18-06-2013

Дипломните защити ще се проведат през втората седмица на м. юли, между 8 и 12.07.2013г. Разпределението, както и точната дата, час и зала ще бъдат публикувани по-късно.