КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит за редовни и задочни студенти-октомври-декември -2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит за редовни и задочни студенти-октомври-декември -2013 г. (/showthread.php?tid=430)


Допълнителни дати за изпит за редовни и задочни студенти-октомври-декември -2013 г. - tsveti - 20-09-2013

[Image: Izpiti-R-Z-zimen sem.JPG]